คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอ

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ”
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีจริยธรรม ความรู้ และความเชี่ยวชาญในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
และสามารถสร้างองค์ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ในสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ โดยใช้หลักระเบียบวิทยาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

โดยผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ” จากทั้งสองหน่วยงาน ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศุภางค์ คนดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ มณีใหม่
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
4. นางสาววินิตตา ลือชัย
หัวหน้าสำนักงานคณะเภสัชศาสตร์
5. นายทรงพันธ์ อนุพันธ์
หัวหน้างานวิชาการ คณะนิติศาสตร์
6. นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร
หัวหน้างานคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์
7. นางสาวธนารีย์ เครือวัลย์
งานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์

#คณะเภสัชศาสตร์ #คณะนิติศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#SPS_SDG3 #SPS_SDG4


ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึ….

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *