คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย . ได้รับรางวัลระดับดีมาก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ระดับปริญญ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย
.
ได้รับรางวัลระดับดีมาก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ระดับปริญญาเอก)
.
ดร.เอกลักษณ์ วงแวด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
.
ในการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร
.
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกรกนก อิงคนินันท์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
.
งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#Research #Innovation #Publication
#Pharmacy #UniversityofPhayao

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น