คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม First Homeroom ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นำโดย ดร.ภก.ภูวิช ไชยคำวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศุภางค์ คนดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นทพร ชัยพิชิต ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ณัฐกรณ์ ใบแสง พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม First Homeroom ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง UB004 อาคาร 99 ปีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แนะแนวการปรับตัวของนิสิตใหม่ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรคณะเภสัชศาสตร์ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา การแนะแนวการศึกษา หลักสูตร และทุนการศึกษา ตลอดจนตอบข้อซักถามของนิสิตใหม่ รวมไปถึงมีการแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อประโยชน์ของนิสิตที่เข้าศึกษาภายใต้หลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในการนี้ขอขอบพระคุณ คุณวาสนา ไชยวงศ์ นักวิชาการศึกษา จากงานทุนการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้ความอนุเคราะห์แนะแนวเกี่ยวกับงานทุนการศึกษา กรอ. กยศ. ให้แก่นิสิตใหม่คณะเภสัชศาสตร์

#Pharmacy #UniversityofPhayao #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #SPS_SDG4


วันที่ 10 มิถุนายน 2565คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ภก.ภูวิช ไชยคำวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและบ…..

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *