คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. ดร. ภญ.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง ที่ได้รับการรับรอง อนุส

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดีแก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงมาลีรักษ์ อัตต์สินทอง 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 

ที่ได้รับการรับรอง “อนุสิทธิบัตร” จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ในผลงาน “ผลิตภัณฑ์แกรนูลและเม็ดฟู่จากผลกาแฟและกระบวนการผลิต”

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร #ทรัพย์สินทางปัญญา
#Research #Innovation #Publication
#Pharmacy #Universityofphayao


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ที่ได้รับการรับรอง

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น