คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งทา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับบุคลากรสายวิชาการในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น ณ UP SPS Pharmac academy : Co-Learning Space โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อบรรยายตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้แก่ ศ.เกียรติคุณ ดร.ภญ.นันทวัน บุณยะประภัศร ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภญ. ศุภางค์ คนดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ นางสาวสมาพร วรรณโวหาร นางสาวกาญจนา สุดสเน่ห์ กองการเจ้าหน้าที่ นางสาวธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์ บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 ราย
#คณะเภสัชศาสตร์
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#SPS_SDG4


วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งทาง…

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *