คณะเภสัชศาสตร์และโรงพยาบาลพะเยาราม ร่วมพูดคุยMOUด้านวิชาการและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรร

ในวันที่ 9 กันยายน 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศุภางค์ คนดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ดร.ภก.ภูวิช ไชยคำวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน ให้การต้อนรับผู้แทนจากโรงพยาบาลพะเยาราม

เข้าหารือเกี่ยวกับการทำ MOU ด้านวิชาการและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด ทางวิชาการ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันในอนาคตอันใกล้
โดยโรงพยาบาลพะเยารามมีความประสงค์รับนิสิตเข้าฝึกงาน และประชาสัมพันธ์การรับงานในตำแหน่งเภสัชกรประจำโรงพยาบาล รวมไปถึงการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตเภสัชศาสตร์อีกด้วย

ณ ห้องประชุมCo-Learning Space ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#Pharmacy #UniversityofPhayao
#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#โรงพยาบาลพะเยาราม
#SPS_SDG4 #SPS_SDG10 #SPS_SDG17


ในวันที่ 9 กันยายน 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดี….

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น