คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 4 สิงหาคม 2565
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ภก.ภูวิช ไชยคำวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน พร้อมด้วยนางสาวพจนีย์ กลิ่นบำรุง นักวิชาการศึกษา นายกานตพงศ์ สุวรรณพจน์ ผู้ช่วยนักวิจัย (Unit of Excellence : UoE) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ลงพื้นที่ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปลูกสมุนไพรกับผู้นำชุมชนเพื่อสนองพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ภายใต้”โครงการผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากแอ่งแถะ” ณ บ้านทุ่งมอก ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนและฝึกอบรมครบวงจรของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยได้มีการลงแปลงปลูกต้นกล้าพืชสมุนไพรแอ่งแถะ จำนวน 100 ต้น เพื่อส่งเสริมต้นทุนการผลิตแก่ชุมชน และได้ฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพร บ้านทุ่งมอก อีกด้วย โดยสมุนไพรที่ปลูกได้ จะถูกนำไปวิจัยต่อยอดเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพโดยนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และนำออกจำหน่ายในท้องตลาดต่อไป

#งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
#งานคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน
#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#SDGS1 #SDGS2 #SDGS4 #SDGS8 #SDGs12


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ภก.ภูวิช ไชยคำวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและบูรณ…

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น