คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัดพะเยา

วันที่ 20 มกราคม 2566
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเครือข่ายสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัดพะเยา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัดพะเยา อาทิ ผู้แทนเภสัชกรจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
ประกอบด้วย
1. เภสัชกรหญิงสิริมา วิไลลักษณ์ โรงพยาบาลพะเยา
2. เภสัชกรเทอดเกียรติ พรหมสอน โรงพยาบาลดอกคำใต้
3. เภสัชกรหญิงสุภาภรณ์ ใจบุญลือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
4. เภสัชกรฉลอง อัครชิโนเนศ ประธานชมรมร้านขายยาจังหวัดพะเยา
5. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยเครือข่ายสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัดพะเยา มีบทบาทหน้าที่ตามที่สภาเภสัชกรรมมอบหมาย
โดยมีประเด็นมุ่งหมายในปี 2566 คือ การสื่อสารบทบาทวิชาชีพ การปรับปรุงฐานข้อมูลเภสัชกรในจังหวัดพะเยาให้เป็นปัจจุบันและการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และงานต่างๆตามที่สภาเภสัชกรรมมอบหมาย

#คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
#Pharmacy #UniversityofPhayao
#SPS_SDG3 #SPS_SDG4


วันที่ 20 มกราคม 2566รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วม…..

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *