🥳 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ภก.ผศ.ดร.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับมอบทุนงานว…

🥳 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ภก.ผศ.ดร.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์
ที่ได้รับมอบทุนงานวิจัย จากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารสำคัญในฟ้าทะลายโจรโดยใช้เทคนิคไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเครื่อง FTIR ร่วมกับเทคนิคเคโมเมตริก ” 🎊

#RxBuu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.