🥳 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับ เภสัชกรหญิง ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับทุน…

🥳 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับ
เภสัชกรหญิง ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 👏

โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและการผลิตในระดับอุตสาหกรรมตำรับอาหารเสริมเจลลี่พร้อมดื่มเสริมสารสกัดเบต้ากลูเคนจากผนังเซลล์ของยีสต์” 🎉🎉

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.