📣📣📣ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะแบ่งปันน้ำใจ❤️ บริจาค ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม สำหรับผู้ป่วย COVID-19 ที่เข้าพักร…


📣📣📣ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะแบ่งปันน้ำใจ❤️
บริจาค ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม สำหรับผู้ป่วย COVID-19
ที่เข้าพักรักษาตัวในระบบ HI และ CI ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

ทั้งในเวลาทำการและวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

🏥🏥🏥สามารถบริจาคได้ที่ อาคารวิจัยทางการแพทย์ ชั้น 1
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 0 3839 4850-3

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.