👏👏👏🥳

👏👏👏🥳


มหาวิทยาลัยบูรพา อันดับที่ 1 ของโลก 🥇
ตอกย้ำความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ด้าน Crisis management 2 ปีซ้อน
.
📍 World’s Universities with Real Impact (WURI)
ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนวัตกรรมในปี 2022
โดยในด้าน Crisis Management มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้รับการจัดอันดับที่ 1 ของโลก เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 👏🥳
.
✅ โดยในปี 2022 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการจัดอันดับ ดังนี้

– อันดับที่ 1 จากการจัดอันดับ TOP 50 Crisis Management
– อันดับที่ 13 จากการจัดอันดับ TOP 50 Industrial Application
– อันดับที่ 37 จากการจัดอันดับ TOP 50 Entrepreneurial Spirit
– อันดับที่ 47 จากการจัดอันดับ TOP 50 Ethical Value
.
🏆 โดยรวม มหาวิทยาลัยบูรพา อันดับที่ 60
จากการจัดอันดับ 100 มหาวิทยาลัยนวัตกรรมปี 2022
(WURI 2022 : Global Top 100 Innovative Universities)
.
#BURAPHAUNIVERSITY #มหาวิทยาลัยบูรพา
#BUU #WURI #InnovativeUniversities #CrisisManagement

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.