🏥🏥🏥ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาล มาที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเงินในก…


🏥🏥🏥ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาล มาที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเงินในกระเป๋าสำหรับการดูแลสุขภาพของนิสิต

📣📣📣เปลี่ยนสิทธิ์ออนไลน์ ได้ที่ Line สปสช. @nhso

➡️เลือกเมนู “เปลี่ยนหน่วยบริการ” ➡️แล้วเลือก “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา”
➡️และกรอกข้อมูลบัตรประชาชน แค่นี้ก็เรียบร้อย

🎯🎯🎯สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

🔵กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือเจ็บป่วยทั่วไป สามารถรับการรักษา โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
🔵กรณีเจ็บป่วยโควิด-19 สามารถแยกกักตัวและรับการรักษา
ได้ที่ Community Isolation (CI) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
🔵กรณีเจ็บป่วยเรื้อรังสามารถเข้ารับการรักษาได้เลย
🔵กรณีผู้ป่วยใน ไม่ต้องมีใบส่งตัว
🔵 ปรึกษาและรับการรักษากับแพทย์เฉพาะทางได้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.