ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอสวัสดีปีใหม่และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและ…

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอสวัสดีปีใหม่และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกาย สุขใจ คิดสิ่งใดขอให้สมปราถนาทุกประการ
ในโอกาสนี้ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือที่ท่านได้อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่คณะฯ มาเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในด้านต่างๆ กับท่านในอนาคตต่อไป

Happy New Year 2023🎅🎆🎉🎁🎊

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.