แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
B.Sc. (Cosmetic Sciences and Technology)

#RxBuu
pharm.buu.ac.th
Facebook : @PharmacyBuu
โทร : 038-390401 ต่อ 5024

Go to Source


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.