ร้านยา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการ เจอ-แจก-จบ ที่ร้านยา สำหรับผู้ติดเชื้อโควิดก…

ร้านยา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการ เจอ-แจก-จบ ที่ร้านยา สำหรับผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียว
สอบถามเพิ่มเติม https://www.facebook.com/PharmaseaBUU หรือ โทร 097-4955629

#RxBuu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.