มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่ง ด้วยรางวัลคุณภาพระดับโลก 🏆🥇🎖 ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก จากแพลตฟอร์ม weSAF…


มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่ง
ด้วยรางวัลคุณภาพระดับโลก 🏆🥇🎖
ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
จากแพลตฟอร์ม [email protected] by BUU

#มหาวิทยาลัยบูรพา #ขุมปัญญาตะวันออก
#BUU #weSAFE_HOME_byBUU #ทีมบูรพา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.