ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่ http://regservice.buu.ac.th/tcas66-1.html ** สำหรับโครงการอื่นๆ จะให…


ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2566
ที่ http://regservice.buu.ac.th/tcas66-1.html

** สำหรับโครงการอื่นๆ จะให้ดาวน์โหลดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.