คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ โครงการ U2T ขอเสนอ การสาธิตการเตรียมผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดสมุนไพร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ ร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ขอเสนอสาระน่ารู้ เรื่อง การสาธิตการเตรียมผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดสมุนไพร

#RxBuu

Go to Source


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.