คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.ภัทรวดี ศรีคุณ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาส…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ
ภญ.ดร.ภัทรวดี ศรีคุณ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชา เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยนะครับ 😀👏

#RxBuu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.