คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ฐิติมา เกษมสุข ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตร…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ
อ.ดร.ฐิติมา เกษมสุข ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 12/2565
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ด้วยครับ

#Rxbuu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.