คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้บริการห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ แสดงผลงาน สถานที่จัดอบรม สิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมจ…


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้บริการห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ แสดงผลงาน สถานที่จัดอบรม สิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมจัดหาอาหารบุบเฟ่ต์ อาหารกล่อง อาหารว่างเช้า บ่าย ตามงบประมาณ และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ (ไม่รวมกับค่าเช่าสถานที่)
สนใจติดต่อฝ่ายโสตทัศนศึกษาและอาคารสถานที่ 038-390400-5 ต่อ 5151, 5150

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.