คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.สมาวดี เปลี่ยนวงษ์ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 📝 ที่ตีพิมพ์ผลงาน…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.สมาวดี เปลี่ยนวงษ์ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳

📝 ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง siRNA Targeting Mcl-1 Potentiates the Anticancer Activity of Andrographolide Nanosuspensions via Apoptosis in Breast Cancer Cells

เผยแพร่ในวารสาร Pharmaceutics โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 6 หน้า 1196 ที่อยู่ในฐานข้อมูล JCR Q2 ด้าน Pharmacy
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.mdpi.com/1999-4923/14/6/1196

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.