คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภก.ผศ.ดร.กฤตภาส กังวานรัตนกุลอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิม…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภก.ผศ.ดร.กฤตภาส กังวานรัตนกุลอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳
ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

📝 ผลงานวิจัย เรื่อง A systematic review of health state utility values in Thai cancer patients

📝 เผยแพร่ในวารสาร Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 8 หน้า 1171-1186 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 สาขาวิชา Health policy
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14737167.2022.2123796

#RxBuu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.