คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.พรทิพย์ พามนตรี อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 📝 ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย …

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.พรทิพย์ พามนตรี อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳

📝 ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง Predictive risk factors for venous thromboembolism in neurosurgical patients: A retrospective analysis single center cohort study

เผยแพร่ในวารสาร Annals of Medicine and Surgery โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 103628 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q3 ด้าน Pharmacy

📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2049080122003880

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.