คณะเภสัชศาสตร์ ขอเสนอวีดีโอคลิปแนะนำวิธีการทำยาดมสมุนไพร

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเสนอวีดีโอคลิปแนะนำวิธีการทำยาดมสมุนไพร โดย ภญ.ดร. ชฎาพร พรมปัญญา อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งวีธีการทำ ไม่ยุ่งยากเลยครับ ทุกคนสามารถใช้วัตถุดิบคือสมุนไพรใกล้ตัวมาทำได้ เชิญรับชมได้เลยครับ

Go to Source


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.