🛎 โครงการจัดสอบ TOEIC ครั้งที่ 3/2566 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 📌 เปิดรับสมัครวันที่ 16 – 22 มกราคม 2566 📌 สมัครสอบ และดูรายล…


🛎 โครงการจัดสอบ TOEIC ครั้งที่ 3/2566 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

📌 เปิดรับสมัครวันที่ 16 – 22 มกราคม 2566
📌 สมัครสอบ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👇
https://la.mahidol.ac.th/th/toeic/
☑️ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
☑️ ดำเนินการจัดสอบโดยศูนย์สอบ TOEIC แห่งประเทศไทย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.