📱เลี้ยงลูกด้วย “จอมือถือ” อย่างไรให้เหมาะสม . พ่อแม่ยุคปัจจุบันนิยมใช้อุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet ในการเลี้ยง…


📱เลี้ยงลูกด้วย “จอมือถือ” อย่างไรให้เหมาะสม
.
พ่อแม่ยุคปัจจุบันนิยมใช้อุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet ในการเลี้ยงดูลูก ๆ แต่การเรียนรู้ของเด็กในแต่ละช่วงอายุจะเกิดผลดีที่สุดได้ก็ต้องอาศัยรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่ดี รายละเอียดเป็นอย่างไร ลองดูได้ในภาพนี้

#วันเด็ก #วันเด็กแห่งชาติ #MahidolChannel

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.