📣💬 มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานรับใช้สังคม จากหน่วยงานภาครัฐร่วมกับ 4 สถาบันอุดมศึกษา 🏆✨ และพบกับนิทรรศการผลงา…


📣💬 มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานรับใช้สังคม จากหน่วยงานภาครัฐร่วมกับ 4 สถาบันอุดมศึกษา

🏆✨ และพบกับนิทรรศการผลงานรับใช้สังคม 10 ผลงาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง

📌 พบกันพรุ่งนี้ เก้าโมงตรง ผ่านทาง Facebook Live นะคะ 🥰

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.