📢 เรียน คณาจารย์และบุคลากรผู้ที่สนใจเข้าอบรมทุกท่าน กองทรัพยากรบุคคล ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการอบรม เรื่อง “การพัฒนาบ…


📢 เรียน คณาจารย์และบุคลากรผู้ที่สนใจเข้าอบรมทุกท่าน

กองทรัพยากรบุคคล ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการอบรม เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (MOOC for Academic Career Path)” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และสามารถนำผลงานมาขอตำแหน่งทางวิชาการได้

📌 วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings

🌟 บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านการสอน

โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ลิงก์ 👉🏻 https://bit.ly/3x0gaQU หรือสแกน QR Code ตามที่ปรากฏ และส่งประเด็นคำถามได้ที่อีเมล 📩 [email protected]

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ☎️ งานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน กองทรัพยากรบุคคล โทร. 02-8496388, 02-8496293, 02-8496291

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.