“โรคสะพรึง! อย่าตกตะลึง แต่ต้องเข้าใจ ฝีดาษลิง& มาลาเรียโนวไซ”

Season 2
MUPY Alumni Talk Ep.6
"โรคสะพรึง! อย่าตกตะลึง แต่ต้องเข้าใจ ฝีดาษลิง& มาลาเรียโนวไซ"
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 20:00-21:00

วิทยากร: ศ. ดร. ภญ.มณฑารพ ยมาภัย (พี่ปั๋น) Rx16
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ดำเนินรายการ:
-ภก.วิรุณ เวชศิริ (หมี) Rx28 กรรมการสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) และ
กรรมการบริษัท Pharm Connection Co., Ltd.

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.