โรคสมาธิสั้นในเด็ก: การรักษาด้วยยา | โดยคณะเภสัชฯ ม.มหิดล

โรคสมาธิสั้นในเด็ก: การรักษาด้วยยา
.
อ่านบทความต่อ -> https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/479/
.
#เภสัชมหิดล #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #PharmacyMahidol


โรคสมาธิสั้นมีอาการอย่างไร? โรคสมาธิสั้นหรือ attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) เป็นโรคที่พบได้บ่อยใน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.