เปิด 8 รายวิชาน่าเรียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ MUx เรียนก่อน รู้ก่อน แน่นอนกว่า • ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน • ภาษาญี่ปุ่นในสถานก…

เปิด 8 รายวิชาน่าเรียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ MUx เรียนก่อน รู้ก่อน แน่นอนกว่า
• ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน
• ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน
• มหกายวิภาคสาสตร์สำหรับนักกิจกรรมบำบัด
• การดูแลผู้บาดเจ็บนอกโรงพยาบาล
• พระพุทธศาสนากับการรักษาโรค
• เข้าใจและเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากร
• เลือกใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน
• ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา
.
คลิปประชาสัมพันธ์ https://www.facebook.com/MUx.Mahidol/videos/779133996487593/
.
ติดตามการเปิดลงทะเบียนและรายวิชาที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ : https://mux.mahidol.ac.th/
———-
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีการศึกษา
กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
m.me/mux.mahidol
ติดตามข่าวสาร : fb.me/mux.mahidol
#MOOC #MahidolMOOC #เรียนฟรี #MUx #MahidolUniversityExtension

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.