หน้าหนาวนี้ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสำรวจและเรียนรู้เรื่องของสมุนไพรใกล้ตัวกั…

หน้าหนาวนี้ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสำรวจและเรียนรู้เรื่องของสมุนไพรใกล้ตัวกับกิจกรรม “Herbal Walk” ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกของชุดโครงการ Herbal Appreciation ของเรา

โดยเราจะเริ่มจากการเดินสำรวจพืชแบบนักพฤกษศาสตร์ จดบันทึกลักษณะเพื่อเรียนรู้หลักการสังเกตและการจำแนกพรรณพืชเบื้องต้น รวมถึงสรรพคุณน่ารู้และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน หลังจากอิ่มเอมกับความร่มรื่นและความรู้กันแล้ว เราก็จะมาอิ่มเอมกับอาหารว่าง (แน่นอนว่าต้องธีมกับชื่อชุดโครงการ Herbal Appreciation ของเรา!) ต่อด้วยกิจกรรมฝึกปฏิบัติทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (Herbarium) อย่างง่ายกัน ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาพฤกษศาสตร์ก็ได้ หรือประยุกต์ใช้ในงานศิลปะก็เก๋ไปอีกแบบ

วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยคณาจารย์จากภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จำนวนถึง 6 ท่าน เพื่อการดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง ได้แก่ ผศ.ดร.ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน (อ.ป๋อม), ผศ.ดร.เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร (อ.เตย), ผศ.ดร.เมธี พุ่มทุ่ม (อ.หลิม), ผศ.ดร.นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธากุล (อ.นุ้ย), ผศ.ดร.ดวงใจ ตั้งมั่นในธรรม (อ.ลูกหนู), ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ (อ.เดือน)

กิจกรรมมีทั้งหมด 2 รอบ
รอบที่ 1 : วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 (8.00 -12.00 น.)
รอบที่ 2 : วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 (8.00 -12.00 น.)
รับจำนวนจำกัด เพียงรอบละ 30 คนเท่านั้น

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,500 บาท
รวมอุปกรณ์ (แผงอัดพร้อมตัวอย่างพืช) เอกสาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม

สมัครได้ทาง https://pharmacy.mahidol.ac.th/conference/info/index.php?conid=171

#HerbalWalk #HerbalAppreciation #botany #herbarium

ติดต่อสอบถาม
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
โทร 086-384-4689
หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ
โทร 087-559-7393

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.