สมุนไพรป้องกันยุง | โดยคณะเภสัชฯ ม.มหิดล

สมุนไพรป้องกันยุง
.
อ่านบทความ -> https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/299/
.
#เภสัชมหิดล #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #PharmacyMahidol


ยุงเป็นพาหะของการเกิดโรคที่สำคัญ ได้แก่ ยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ยุงก้นปล่อง

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.