มะเร็งตับ รู้เร็ว วินิจฉัยเร็ว รักษาหายได้ | โดยคณะเภสัชฯ ม.มหิดล

มะเร็งตับ รู้เร็ว วินิจฉัยเร็ว รักษาหายได้
.
อ่านบทความต่อ -> https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/420/
.
#เภสัชมหิดล #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #PharmacyMahidol


ร่างกายของคนเรานั้นจะดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยการทำงานร่วมกันของอวัยวะสำคัญอยู่หลายชน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.