พาราเซตามอล (paracetamol) รักษาปวดได้ทุกอย่างจริงหรือ? . อ่านบทความ -> https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/136/ …

พาราเซตามอล (paracetamol) รักษาปวดได้ทุกอย่างจริงหรือ?
.
อ่านบทความ -> https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/136/
.
#เภสัชมหิดล #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #PharmacyMahidol

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.