ผลิตภัณฑ์นมจากพืชกับการใช้บริโภคทดแทนนมวัว . อ่านบทความต่อ -> https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/426/ . #เภสัชม…

ผลิตภัณฑ์นมจากพืชกับการใช้บริโภคทดแทนนมวัว
.
อ่านบทความต่อ -> https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/426/
.
#เภสัชมหิดล #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #PharmacyMahidol

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.