[ประชาสัมพันธ์] กองบริหารการศึกษา และกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการภายใ…

[ประชาสัมพันธ์] กองบริหารการศึกษา และกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการภายใต้โครงการ MU Presidential Guest ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การออกแบบการเรียนการสอนรายบุคคล (Personalized Learning)” ใน วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00 – 20.10 น. ผ่านทาง ZOOM Cloud Meetings

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ และส่งคำถามล่วงหน้า ภายในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ได้ที่ https://forms.gle/fhxd1o3K5fURLVXeA

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.