บอกบุญสร้างหอพระพุทธมหามงคลเภสัช (หอพระเภสัชมหิดล) ศิษย์เก่าและสาธุชนผู้ใจบุญสามารถร่วมบริจาคเงินสร้างหอพระฯ ด้วยวิธีการต่างๆดัง…


บอกบุญสร้างหอพระพุทธมหามงคลเภสัช (หอพระเภสัชมหิดล) ศิษย์เก่าและสาธุชนผู้ใจบุญสามารถร่วมบริจาคเงินสร้างหอพระฯ ด้วยวิธีการต่างๆดังภาพ-สามารถเลือกบริจาคตามส่วนประกอบของหอพระฯเช่น หน้าบัน ช่อฟ้า ฝาผนัง หรือ อยากเช่าบูชาเหรียญพระพุทธมหามงคลเภสัชรุ่น ๑ พร้อมกรอบเงิน-กรอบทอง ก็มีหลายรุ่น หลายราคาให้เลือกสรรตามความชอบ และ กำลังศรัทธาครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.