บอกกล่าวเล่าเรื่องสมุนไพร

ฝรั่ง..สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ดีของช่องปาก
.
บอกกล่าวเล่าเรื่อง #สมุนไพร https://medplant.mahidol.ac.th/document/hotnews.asp?id=123
.
#เภสัชมหิดล #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #PharmacyMahidol

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.