กระชายกับฤทธิ์บรรเทาอาการอาหารไม่ย่อย . อ่าน #เกร็ดความรู้ สมุนไพร https://medplant.mahidol.ac.th/document/hotnews.asp?id=122 ….

กระชายกับฤทธิ์บรรเทาอาการอาหารไม่ย่อย
.
อ่าน #เกร็ดความรู้ สมุนไพร https://medplant.mahidol.ac.th/document/hotnews.asp?id=122
.
#เภสัชมหิดล #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #PharmacyMahidol

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.