Photos from สโมสรนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ’s post

“family abuse”👨‍👩‍👧❗️ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในทุกความสัมพันธ์ แต่หลายคนอาจมองข้ามปัญหานี้ไป เพราะคำว่า “ปัญหาในครอบครัว”
☎️📍มาทำความรู้จักกับความหมาย การกระทำที่เข้าข่าย ตัวอย่างข่าว และหากพบกับความรุนแรงในครอบครัวต้องทำอย่างไร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.