Photos from สโมสรนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ’s post

เด็กคนนั้นโตมากลายเป็น…นิสิตเภสัช มาย้อนวัยด้วยกันไปในงาน Back to school 💫
เตรียมชุดให้พร้อม แล้วมาพบกัน 12 มกราคม มีกิจกรรมและของรางวัลแจกมากมาย🎉

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.