🚨สัปดาห์การสอบกลางภาคกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว!! ขอเชิญชวนให้ชาว RxSWU ทุกคนร่วมกันทำข้อสอบด้วยความสุจริต หาก “ใครโกง!! ขออาจารย์ล…

🚨สัปดาห์การสอบกลางภาคกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว!! ขอเชิญชวนให้ชาว RxSWU ทุกคนร่วมกันทำข้อสอบด้วยความสุจริต หาก “ใครโกง!! ขออาจารย์ลงโทษอย่างหนัก” แม้ว่าจะไม่มีใครรู้ใครเห็น แต่ตาวิเศษเห็นนะ 🌚🌝 #มิดเทอมนี้ไม่โกง

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.