🌈 สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรมิตา อัมพะวะผะลิน (ปาล์มมี่) นิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิ…

🌈 สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรมิตา อัมพะวะผะลิน (ปาล์มมี่) นิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
✨ ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
รองนายกฝ่ายกิจการภายในประเทศ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.