แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย🗺️ 🚗ผู้ปกครองที่นำรถยนต์ส่วนตัวมา สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถตรงข้ามหอพักบุคลากรการแพทย์ และข้างคณะสหเวชศาสต…


แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย🗺️
🚗ผู้ปกครองที่นำรถยนต์ส่วนตัวมา สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถตรงข้ามหอพักบุคลากรการแพทย์ และข้างคณะสหเวชศาสตร์ (ดังภาพ)
📍ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น. วันที่ 14 มกราคม 2566 ที่โต๊ะลงทะเบียนชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มศว
ที่ตั้งคณะ: https://maps.app.goo.gl/hNHQn1Wq3EWnnU1NA?g_st=ic

#Borntobeapharmacist
#pharmatopia🔮
#เภสัชมศว

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.