เตรียมพบกับการเลือกตั้งนายกองค์การนิสิต มศว ปีการศึกษา 2565 นิสิตทุกคนจะได้ใช้สิทธ์ใช้เสียงเพื่อหาผู้ที่จะมาจัดกิจกรรมของ มศว ใ…

เตรียมพบกับการเลือกตั้งนายกองค์การนิสิต มศว ปีการศึกษา 2565
นิสิตทุกคนจะได้ใช้สิทธ์ใช้เสียงเพื่อหาผู้ที่จะมาจัดกิจกรรมของ มศว ให้ดียิ่งขึ้น

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

*วันที่ 25 มีกิจกรรมการเสวนา และการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครด้วยนะ*

ติดตามข้อมูลข่าวสาร
FB : องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
IG : soswu_official

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
https://lin.ee/Kn0t8R8

#SWU #SOSWUElection2022 #SOSWU65

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.