เชิญชวนนิสิตประกวดออกแบบลายเสื้อ

เชิญชวนนิสิตประกวดออกแบบลายเสื้อ


SWU Virtual Walk & Run 2023

ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิต มศว เข้าร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบลายเสื้อ เพื่อใช้ในกิจกรรม SWU Virtual Walk & Run 2023 ในโครงการ “SWU Health Balance สุขภาวะสร้างได้” ที่จะจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2565 – เมษายน 2566

นิสิตสามารถส่งผลงานเข้าประกวด ผ่านทาง e-mail ในรูปแบบไฟล์ AI และไฟล์ Jpg ที่มีความคมชัด โดยตั้งชื่อไฟล์ เป็นชื่อและนามสกุลของตัวเอง แล้วส่งมายัง e-mail : [email protected] ตั้งหัวข้อว่า ส่งผลงานประกวดออกแบบลายเสื้อ SWU Health Balance สุขภาวะสร้างได้

นิสิตที่ผลงานได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 4,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท (จำนวน 3 รางวัล)

ปิดรับสมัครส่งผลงานวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.
ประกาศผลรางวัลวันที่ 13 มกราคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนกิจการนิสิต อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15355 หรือ E mail : [email protected]

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.