ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค…


ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
#ทีมมศว #swugrad

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.